VA-arbete på Domarevägen

Karta över Domarevägen - Länsmansvägen

På grund av VA-arbete på Domarevägen så kommer in- och utfart för biltrafik att ske via den gång- och cykelväg som leder mellan Länsmansvägen och Domarevägen.

Detta gäller från och med måndag den 20 november. Sträckan kommer att skyltas som gångfartsområde, vilket innebär att fordonet skall framföras i gångfart.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 november 2023
Sidansvarig: Anders Johansson