Hur går det med projektet i hamnen?

Karta över hamnen i Arvika

Visste du att det är vi på Teknik i Väst som arbetar med detta projekt - på uppdrag av Arvika kommun? Nedan kan du läsa lite kort om vad som händer just nu i projektet.

Den första delen i arbetet med att utveckla hamnen till att bli en plats för alla är att få kunskap om vad marken i hamnområdet består av. I nuläget görs därför mark- och gundvattenprover för att undersöka vad som finns under markytan.

Området som det handlar om sträcker sig från Olssons Brygga till Strand.

När provtagningen är klar kommer utvärdering och planering av behov att ske.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 september 2021
Sidansvarig: Niclas Olsson