Artikel om översvämningsskyddet

Bild på översvämningsskyddet i Arvika


År 2000 drabbades staden Arvika av en översvämning av historiska mått då delar av staden blev stående i vatten under två månader med förödande materiella skador som följd. Strax därefter fattades beslutet att något sådant här aldrig mera fick ske, och kommunen har sedan dess investerat i ett omfattande översvämningsskydd. Hela skyddsanläggningen stod klar under sommaren 2020 (Coromatic, u.å).

Arvikas vattennära läge gör att kommunen är extra utsatt om vattennivåerna i intilliggande Kyrkviken och Glafsfjorden stiger. Det var precis vad som hände på nyårsafton 2020 då Rolf Ränkeskog, projektledare på Teknisk stab, och hans kollegor i krisberedskapsteamet fick larm om mobilisering. Rolf Ränkeskog är med och kommenterar i artikeln, som du kan läsa här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 januari 2022
Sidansvarig: Rolf Ränkeskog