Inför ny cykel- och gångväg i Solvik

Kartbild över området vid Solviksrondellen

Ny cykel- och gångväg planeras i Solvik, från rondellen och fram till Roos väg.

Arbetet planeras att starta vecka 25 med borttagning av kantsten och hela projektet ska vara klart under sen höst. Parallellt med detta arbete kommer VA-ledningar att bytas ut. Arbetet kan innebära något begränsad framkomlighet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 juni 2022
Sidansvarig: Nisse Olsson