Avtalspriser

Alla priser avser elområde SE3 – du behöver alltså inte bo i Arvika för att teckna avtal med oss

Aktuella elpriser för förbrukningsmånad januari:

Avtalsform

Elpris, öre/kWh

Moms 25 %

Totalt, inkl. moms

Arvikaportföljen

263,84

65,96

329,80

Arvika rörligt

112,79

28,20

140,99

Anvisat elavtal

117,79

29,45

147,24

Arvika Timpris

-/-

-/-

- /-

En fast årsavgift på 360 kr inkl. moms tillkommer på avtalsformerna ovan, utom på Prova på Arvikaportföljen, som är fri från fast avgift.

För Arvika timpris redovisas månadens lägsta/högsta timpris för månaden

För aktuella timspotspriser, se Nordpools webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 februari 2023
Sidansvarig: Niclas Olsson