Nätavgift effektkund

Nedanstående priser gäller för dig som effektkund, fr o m den 1 januari 2018 och till 31 december 2022.

 Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar.

Fast avgift

På alla nedanstående abonnemangsavgifter tillkommer en fast avgift enligt:

  • N2 150 000 kr
  • F3 12 100kr
  • F4 5 300kr


Effekttariff

Exkl. moms.

TariffAbonne-
mangs
avgift
(kr/kW per år)

Hög belast-
ningsavgift*
(kr/kW)

Rörlig vinter
höglast**
(öre/kWh)

Rörlig

övrig tid
(öre/kWh)

Reaktivt uttag

över fri gräns***
(kr/kVAr)

N2 (10-20kV,
> 6 000 kW)

174

290

7,10

4,80

85

F3 (10-20kV,
< 6 000 kW)

186

302

7,10

4,80

85

F4 (0,4kV)

200

362

10,70

8,90

85


*) Tid för hög belastning avser måndag - fredag kl. 06:00-22:00 under månaderna januari, februari och mars samt november och december. Dock ej nyårsdagen, trettondag jul, skärtorsdag, långfredag, annandag påsk, julafton, juldagen, annandag jul samt nyårsafton.

**) Högbelastningsavgift debiteras månadsvis för den under månaden uttagna effekten. Den under året utnyttjade effekten anses vara medelvärdet av de två högsta debiteringsgrundande månadseffekterna.

***) Avgift för reaktiv effekt över 50 % av utnyttjad aktiv effekt debiteras månadsvis.

Observera! Vid ändring av abonnemang tas en avgift ut på 600 kr, exkl. moms för alla effektkunder. Därutöver tillkommer de myndighetsavgifter (Energimarknadsinspektionen, Elsäkerhetsverket och Svensk Elberedskap) som vi hanterar och vidarebefodrar.

Nedanstående priser gäller för dig som effektkund, fr o m den 1 januari 2023 och framåt.

 Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar.

Fast avgift

På alla nedanstående abonnemangsavgifter tillkommer en fast avgift enligt:

  • N2 162 000 kr (höjning 8 %)
  • F3 13 100 kr
  • F4 5 700kr

Effekttariff från 1 januari 2023

Exkl. moms. höjning 8 % höjning 12%

TariffAbonne-
mangs
avgift
(kr/kW per år)

Hög belast-
ningsavgift*
(kr/kW)

Rörlig vinter
höglast**
(öre/kWh)

Rörlig

övrig tid
(öre/kWh)

Reaktivt uttag

över fri gräns***
(kr/kVAr)

N2 (10-20kV,
> 6 000 kW)

188

313

7,9

5,4

85

F3 (10-20kV,
< 6 000 kW)

201

326

7,9

5,4

85

F4 (0,4kV)

216

390

11,9

9,9

85


Myndighetsavgift

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 januari 2023
Sidansvarig: Mattias Alfredsson