Elbrist

Under de senaste åren har kapaciteten av elproduktion i Sverige minskat. Främst på grund av att olönsamma kraftverk har stängts ner. Samtidigt ökar elförbrukningen i Sverige med cirka 1 % årligen. Eftersom även överföringskapaciteten från andra länder är begränsad på grund av "flaskhalsar" i ledningsnäten, kan vi inte vara riktigt säkra på att vår möjlighet till elimport är tillräcklig när vårt effektbehov är som störst. Dessa faktorer skulle, under en kall vinter, kunna leda till att Sverige drabbas av elbrist.

Än så länge har vi aldrig råkat ut för en sådan situation. Om en sådan situation uppstår, är det enda sättet att stabilisera elnätet och återfå en effektbalans, att minska vår elförbrukning. Även om detta inte är ett lokalt problem utan ett nationellt sådant, kommer det att få återverkningar lokalt eftersom vi allihop måste hjälpa till för att återställa effektbalansen.

Det finns därför en beredskapsplan framtagen för en sådan eventuell effektbrist, där vi i första hand, främst med hjälp av frivilliga besparingar från större företag i Arvika och kommunala enheter, kommer att minska elkonsumtionen i Arvika.

I nästa steg kommer vi, om situationen så kräver, att släcka ner bostadsområden i och omkring staden, efter ett förutbestämt schema. Detta schema innebär att de berörda bostadsområdena kommer att vara spänningslösa under en period av 15 minuter, sedan återfår de sin elleverans och ett annat bostadsområde släcks ner. Ingen av våra kunder kommer alltså att vara utan elleverans för en längre tid än 15 minuter åt gången i en sådan situation, däremot kan det tänkas att samma bostadsområde släcks ner för ytterligare en 15 minuters period vid senare tillfälle, eftersom detta rullande intervall kommer att fortgå till dess att effektbristsituationen är överstånden.

Även om vi främst tar hjälp av större företag och kommunala enheter, behöver vi naturligtvis hjälp av alla våra kunder. Dels för att hushålla med er elförbrukning i en period med risk för effektbrist, på detta vis kanske den kan undvikas. Samt framförallt av er kunder som blir berörda av ransonering vid effektbrist. Vi hoppas att ni har förståelse för detta om situationen ändå skulle uppstå, och att ni hjälper till med försiktig elförbrukning när elleveransen har kommit tillbaka, till exempel genom att mjukstarta systemet som finns beskrivet under rubriken "Felanmälan och strömavbrott". Öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 februari 2024
Sidansvarig: Olof Öberg