För elinstallatörer

Anmälan till Teknik i Väst AB

Externa elinstallatörer – ej enskilda kunder – är skyldiga att anmäla uppgifter till Teknik i Väst AB som rör:

  • Nyanslutning (För- och färdiganmälan).
  • Ändring av abonnemang (Produktbyte/säkringsbyte).

Anmälan görs direkt via länk foranmalan.nu Länk till annan webbplats.

Om tjänsterna

Nyanslutning

Teknik i Väst AB är skyldig att ansluta ny bebyggelse till elnätet. Vi bygger då fram till en uttagspunkt (=anslutningen mellan kundens elanläggning och elnätet). Uttagspunkten är vid anslutningsplinten i kundens serviscentral (före huvudbrytare, huvudsäkringar och elmätare).

Elanläggningar före uttagspunkten ägs och underhålls av Teknik i Väst AB. Uttagspunkt, servislednings läge och erforderlig servissäkring bestäms i samråd mellan fastighetsägare eller kund, beställaren och leverantören. Beställaren gräver ner servisledningen från tomtgräns till anslutningspunkt enligt Teknik i Västs anvisningar.

Vid nyanslutning kan kunden välja om anläggningen ska vara permanent eller tillfälligt ansluten. Vid permanent ansluten innebär det att Teknik i Västs personal inte behöver göra något på anläggningen efter att den blivit inkopplad första gången. Om kunden senare behöver flytta mätaren eller göra annan åtgärd som innebär att Teknik i Västs personal måste ut för att utföra arbetet är detta att anse som en tillfällig anslutning. Då tillkommer det dessutom en månadsavgift fram till dess att den tillfälliga elanslutningen eller byggströmmen är avslutad eller blir permanent ansluten.

Microproduktion

Teknik i Väst följer reglerna om hur en frånkopplare av en produktionsanläggning ska finnas tillgänglig för elnätsföretagens personal.

Elkopplare för produktionen ska finna i direkt anslutning till elmätaren. Det innebär således att brytare ska finnas inom samma kapsling som mätare och ska vara tydligt märkt. Elkopplare ska vara av typen lastfrånskiljare och åtkomlig för elnätföretagets personal enligt SS 436 40 00 kap. 551.7.4.

Läs mer på Elsäkerhetsverkets webbplats om arbete med solcellsinstallationer. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

OBS! På grund av semestertider har vi begränsad möjlighet att kunna hantera För- och Färdiganmälningar av nya solcellsanläggningar under tiden 19 juni-20 augusti. Installatören får inte ta anläggningen i drift förrän den blivit godkänd av oss. Färdiganmälan måste ha kommit in - innan vi godkänner anläggningen.

Viktig information!
Installatören måste få en godkänd föranmälan av oss innan arbetet påbörjas. På vissa platser i elnätet kan vi tvingas neka solcellsproduktion då det installerats för mycket i samma område.

Ändring av abonnemang

Om du vill ändra ett abonnemang, till exempel genom att "säkra upp" eller "säkra ner" till ett annat amperetal måste du ansöka om detta. Teknik i Väst AB godkänner eller avslår ansökan först efter att en kontroll av elanläggningen har gjorts. För detta får du betala en avgift.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 februari 2024
Sidansvarig: Olof Öberg