För elinstallatörer

Anmälan till Teknik i Väst AB


Externa elinstallatörer – ej enskilda kunder – är skyldiga att anmäla uppgifter till Teknik i Väst AB som rör:

  • Nyanslutning (För- och färdiganmälan).
  • Ändring av abonnemang (Produktbyte/säkringsbyte).

Anmälan görs direkt i sidomenyn till höger under "För elinstallatörer".

Om tjänsterna

Nyanslutning

Teknik i Väst AB är skyldig att ansluta ny bebyggelse till elnätet. Vi bygger då fram till en uttagspunkt (=anslutningen mellan kundens elanläggning och elnätet). Uttagspunkten är vid anslutningsplinten i kundens serviscentral (före huvudbrytare, huvudsäkringar och elmätare).

Elanläggningar före uttagspunkten ägs och underhålls av Teknik i Väst AB. Uttagspunkt, servislednings läge och erforderlig servissäkring bestäms i samråd mellan fastighetsägare eller kund, beställaren och leverantören. Beställaren gräver ner servisledningen från tomtgräns till anslutningspunkt enligt Teknik i Västs anvisningar.

Ändring av abonnemang

Om du vill ändra ett abonnemang, till exempel genom att "säkra upp" eller "säkra ner" till ett annat amperetal måste du ansöka om detta. Teknik i Väst AB godkänner eller avslår ansökan först efter att en kontroll av elanläggningen har gjorts. För detta får du betala en avgift.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 januari 2023
Sidansvarig: Mattias Alfredsson