När du ska flytta

person som håller flyttlåda

Ska du flytta eller sälja din fastighet är det viktigt att du anmäler det till oss på Teknik i Väst så fort som möjligt. Senast 5 dagar före flytt eller ägarbyte samt vid andra förändringar som rör ditt abonnemang.

Tänk även på att flyttdatumet är dagen då du lämnar ifrån dig eller tar emot dina nycklar (vilket inte alltid är samma dag som när själva flyttlasset går). Om det avser en fastighets-/lägenhetsförsäljning är det tillträdesdagen som är flyttdatumet.

För dig som VA-kund

Du ansvarar själv för att läsa av din vattenmätare innan du flyttar.

Ägarbyte ska anmälas via ("Ägarbyte abonnemang") Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.och undertecknas av både dig som nuvarande ägare och av den nye ägaren. Om du hyr din bostad och ska flytta använder du samma blankett. Observera att renhållningsabonnemanget inte kan överlåtas till hyresgästen.

Tänk på att ha ditt kundnummer samt din nya adress nära till hands. 

För dig som elkund

När du ska flytta är det viktigt att du i god tid, minst 5 dagar innan (om inte avtalen anger något annat), anmäler flytten både till oss och ditt elhandelsföretag. Anmäl din flytt via "Ägarbyte abonnemang" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller gör din flyttanmälan direkt här på webben. Öppnas i nytt fönster.

Eftersom du är betalningsansvarig upp till en månad efter att du har anmält flytt är det extra viktigt att vid utflytt anmäla det i tid. Detta för att inte behöva betala för den inflyttande kundens elanvändning på grund av att ingen uppsägning gjorts.

För dig som elnätskund kan det förekomma en avgift i samband med flytt.

Nedanstående uppgifter är bra om du har nära till hands när du gör din flyttanmälan:

  • Personnummer
  • Namn, adress och telefonnummer
  • Den dag då din elleverans ska starta.
  • Lägenhetsnummer och/eller mätarnummer
  • Anläggnings-id (=EAN, GS1) och områdes-id (kan fås av ditt elnätsbolag)
  • Vid inflytt: uppgifter om vem som bodde i bostaden före dig (om du känner till det)
  • Ev. fastighetsägare

Att tänka på vid speciella situationer

Flytta ihop

Är ni två eller fler som flyttar ihop måste ni meddela vem av er som ska stå som ansvarig på avtalen, detta då både elnäts- och elhandelsavtalet måste vara tecknat av samma person.

Betalningsansvar för obetalda räkningar

Den som har tecknat avtalen är den som är betalningsansvarig. Skulder avskrivs inte när du flyttar.

Separation

Vid separation, då en bor kvar, är det viktigt att kontakta både elnätsföretaget och elhandelsföretaget. Avtalen är personliga och det är därför inte självklart att det går att ta över ett avtal som någon annan i hushållet har tecknat (utan företagens medgivande).

Glöm inte att teckna ett nytt elavtal

Ditt elnätsavtal är knutet till den adress du bor på och kan därför inte flyttas. Du måste därför kontakta det elnätsföretag som är ansvarig på din nya adress.

Även ditt elhandelsavtal upphör som oftast att gälla i samband med en flytt men du kan alltid kontakta ditt nuvarande elhandelsföretag och höra om det finns möjlighet för dig att behålla ditt nuvarande elprisavtal. Behöver/vill du välja ett nytt elhandelsföretag ska du teckna avtal innan ditt nya elnätsavtal börjar gälla.

Inget elhandelsavtal = anvisat elhandelsföretag

Om du själv inte tecknar ett elavtal med valfritt elhandelsföretag är ditt elnätsföretag enligt lag skyldig att anvisa dig ett elhandelsföretag för att du ska kunna få el hem/till ditt företag, ett så kallade anvisningsavtal. Det kommer gälla fram tills dess att du själv tecknar ett elavtal med valfritt elhandelsföretag. Den anvisade elhandelsleverantör som vi samarbetar med är Arvika Kraft AB.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 januari 2021
Sidansvarig: Olof Öberg