När du ska gräva

Bild på grävmaskin

Kom ihåg att beställa kabelutsättning innan du börjar gräva!

Innan du gräver, fäller träd eller på annat sätt förändrar marken där vi kan ha ledningar ska du begära ledningsanvisning av oss på Teknik i Väst. Det vill säga hämta in information om var el- och optokablar, ledningar och rör finns nedgrävda för att förhindra grävskador. Det gör du via ledningskollen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Där finns även en instruktionsfilm om hur du går tillväga.

Kunder i Eda kommun hänvisas till Eda kommuns webbplats för information och begäran om utsättning: Mätning och utsättning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

ledningskollen

Tänk på att en avgrävd kabel kan drabba fler än dig och att du får betala våra kostnader för reparation och återställning!

Kostnadsfri anvisning

Vi anvisar gratis Arvika Elnäts elkablar, fjärrvärmerör, vattenledningar och optorör enligt nedan:

  • Elkablar fram till mätarskåpet (kan stå inne på privat fastighet)
  • Fjärrvärmeledningar fram till fjärrvärmeskåpet (kan stå inne på privat fastighet)
  • Vattenledningar fram till vattenservisen
  • Optorörets hela sträckning fram till hus

 

Gör så här

Du gör din begäran om anvisning helt kostnadsfritt på www.ledningskollen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

  1. Skapa ett eget konto på www.ledningskollen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
  2. Följ därefter instruktionerna.

Du ska få ett svar från oss inom 3 till 5 arbetsdagar. Eventuell utsättning ska göras inom 10 arbetsdagar. Vid projekterings- och planärenden är svarstiden 10 till 20 arbetsdagar.

Skulle olyckan vara framme och någon ledning eller kabel blir avgrävd, utan att du begärt information eller utsättning, blir du ersättningsskyldig för skadan.

Tänk på att en skadad elkabel ALLTID ska betraktas som livsfarlig! Rör den inte! Gå ej nära! Även fiberoptiska telekablar kan orsaka personskada.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 februari 2024
Sidansvarig: Mattias Alfredsson