Din fjärrvärmecentral

Bild

Det är med fjärrvärmecentralen, hjärtat i fjärrvärmesystemet, som du ställer in och anpassar systemet efter just dina och ditt hus behov och förutsättningar.

Att värma ditt hus med fjärrvärme är enkelt. Varmt vatten levereras till din fjärrvärmecentral genom rör i marken. I fjärrvärmecentralen överförs värmen via två s.k. värmeväxlare. I den ena värms vattnet som går ut till elementen och i den andra värms vattnet som används i kranar och duschar. (Det är inte vattnet i fjärrvärmenätet som går ut i element och kranar, utan det är två helt separata och slutna system). Regleringen av värme och varmvatten sköts automatiskt av fjärrvärmecentralen.

Inställning av temperatur

För att passa dina behov och ditt hus förutsättningar kan din central ställas in på många olika sätt. Utetemperaturen bestämmer vilken temperatur som styr- och reglerutrustningen i fjärrvärmecentralen ska skicka ut till elementen. Ju kallare det är ute, desto varmare vatten skickas ut. Skulle du vilja ändra detta kan du enkelt göra det via den inbyggda reglercentralen.

Trycket i expansionskärlet

För att värmen ska fördela sig jämnt i olika delar av huset måste det vara ett visst tryck i värmesystemet, vilket regleras av expansionskärlet.

Genom att titta på pilen ser du aktuellt tryck där tryckmätaren vanligtvis ska stå på ca 1 bar (om huset inte är högre än 10 m). Trycket är vanligtvis lägre sommartid och högre vintertid.

Är trycket lägre än 0,6 behöver värmesystemet fyllas på med vatten. Det gör du genom att öppna påfyllningsventilen tills trycket åter är uppe på 1. Behöver du fylla på systemet ofta (>2 gånger/år), kan det vara ett tecken på att expansionskärlet är sönder eller att systemet läcker. Kontakta i så fall Arvika Fjärrvärme AB på 070-344 55 06.

Luft i systemet

Om det är luft i värmesystemet kan det leda till att värmen blir otillräcklig eller ojämn. Ett tecken på att det är luft i systemet kan vara att en del element är kalla i övre delen och varma i den nedre. Du kan då själv testa att lufta dina element:

  1. Stäng av cirkulationspumpen (genom att slå av strömmen).
  2. Kontrollera trycket. Fyll på vatten vid behov
  3. Vänta 15 min.
  4. Öppna termostatventilerna på elementen fullt.
  5. Öppna försiktigt skruven som sitter högst upp på ena sidan av elementet med hjälp av en så kallade luftningsnyckel.
  6. Vänta tills det börjar komma vatten, var beredd med en burk eller en trasa. Skruva åt skruven igen.
  7. Kontrollera trycket igen och fyll på vatten vid behov.
  8. Starta pumpen och vrid termostaterna till rätt läge igen.

Säkerhetsventil

Om trycket blir för högt i systemet löser säkerhetsventilen automatiskt ut och släpper då ut lite vatten. Det finns en säkerhetsventil för tappvarmvatten och en för värme. Vid enstaka tillfällen kan det komma vatten från någon av säkerhetsventilerna vilket är normalt men droppar det hela tiden är något fel. Kontakta då Arvika Fjärrvärme AB på 070-344 55 06.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 mars 2022
Sidansvarig: Fredric Lönnfjord