I Arvika produceras fjärrvärmen i huvudsak av biobränsle, spillvärme och en mindre del olja vid de kallaste dagarna.

Biobränslet utgörs av restprodukter från närliggande skogsbruk och sågverk, såsom Moelven Edanesågen och Hilmer Andersson. Varje år levereras cirka 1 400 lastbilar med skogsbränsle till Arvika Fjärrvärme.

I vår fjärrvärmeproduktion är idag andelen biobränsle och spillvärme ca 98 %, vilket gör att den bidragande ökningen av koldioxidhalten i vår atmosfär är mycket marginell.

Bilddiagram bränslemix fjärrvärme

Bränslemix 2021 - Arvika Fjärrvärme AB.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 mars 2021
Sidansvarig: Fredric Lönnfjord