Överföringsledning Arvika - Furtan - Edane

Bild över markarbetet med överföringsledning

Teknik i Väst avser att anlägga överföringsledningar för dricks- och spillvatten mellan Arvika och Edane. Anledningen till detta är att vattenverket i Edane idag har ett stort renoveringsbehov samt att det råvatten som tas från Värmeln stundvis har en svårarbetad kvalitet.

Aktuellt just nu

Uppdaterat 2023-06-28

Väg 100 är nu öppen för genomfart igen. Grävarbeten pågår dock fortfarande i Östra Furtan , riktning mot Västra Furtan. Förberedelser för grävning i Västra Furtan har också påbörjats.
Det kommer att vara ett semesteruppehåll under veckorna 29-31.

Vid frågor kontakta Nisse Olsson.

Uppdaterat 2023-04-05

Avstängning för genomfartstrafik på väg 100 kommer att ske under vecka 16.

Arbetet med ledningen fortsätter och vi har sedan förra uppdateringen nu bland annat genomfört borrningar under vägar på fyra ställen: Under 61:an, under Edanevägen på två ställen, samt under vägen ner till Ingersbyn.
Vi håller just nu på att färdigställa ledningsträckan i Lerhol innan vi kommer att återvända till väg 100 och Östra Furtan när tjälen släppt.
Under våren kommer det även ske en del återställningsarbeten från i höstas.
De sträckor som återstår är mellan Östra Furtan och Västra Furtan, ny ledningssträcka med ny pumpstation och tryckstegringsstation inne i Västra Furtan samt att korsa Viksälven vid Sågmon. Vi hoppas på att kunna släppa på vatten i slutet av året om allt går som det ska.

Vid frågor kontakta Nisse Olsson.

Uppdaterat 2022-08-25

Arbetet är nu igång igen sedan några veckor tillbaka, efter semestern. Vi gräver nu längs med, och i, väg 100 mot Furtan från Lerhol. Väg 100 är avstängd för genomfartstrafik.

Vid frågor kontakta Nisse Olsson.

Uppdaterat 2022-06-14

Etapp 1 av överföringsledningen är nu framme i Västra Furtan och nu har arbetet med etapp 2, på östra sidan 61:an, påbörjats. Vi har startat med att gräva västerut från Lerhol (vid väg 676 ner mot Ingersbyn) i riktning mot Furtan. Vi räknar med att vara framme vid avtalsvägen ner mot Östra Furtan vid semestern. Det kommer att bli ett semesteruppehåll i arbetet i juli.

Arbetet kommer sen att flytta lite fram och tillbaka längs det tänka sträckan. Detta beror på när det är lämpligast att utföra jobbet utifrån vilken terräng eller årstid som det är. För frågor kontakta Nisse Olsson.

Uppdaterat 2021-12-02

Du kan följa med på en "snabbspolning" längs ledningens framfart (från Ålgården, genom Ullen, till Långvak) på sidan "Se ledningen väg framåt".


Uppdaterat 2021-06-22

Är du nyfiken på hur det går med arbetet med den nya överföringsledningen för dricks- och spillvatten från Arvika (via Furtan) till Edane?

Då kan du läsa mer samt följa med på en "snabbspolning" längs ledningens framfart (från Verkstadsgatan i Arvika till närheten av sjön Ullen) på sidan "Se ledningen väg framåt Länk till annan webbplats.".

Nästa moment i projektet är att leda ut ledningen i sjön Ullen för att under hösten svetsa samman och ansluta den till en sjöledning.

Uppdaterat 2021-02-25

Hur kommer arbetet gå till?

Starten för dricksvattenledningarna sker på Sågmon och därefter via Bålgård. En sjöledning kommer anläggas i Ullen, sedan vidare genom Långvak som sedan ansluter och ersätter den kommunala vattentäkten i Västra Furtan.

Från Västra Furtan fortsätter vi med vatten och nu även spillvatten (avloppsvatten) via Östra Furtan, Lerhol, för att till sist ansluta ledningarna på det befintliga ledningsnätet som finns i Edane. Spillvattenledningen från Västra Furtan är för att ersätta den gamla markbädd som finns där och som inte uppfyller dagens reningskrav.

Arbetet är uppdelat i två etapper:

  • Etapp 1 Sågmon – Västra Furtan
  • Etapp 2 Västra Furtan – Edane

Parallellt med ovanstående arbete kommer även en ”motorväg” för fiber att läggas med i samma ledningsgrav. Detta för att skapa en bättre säkerhet i bredbandsnätet. Den är inte tänkt att användas till några hushållsanslutningar längs vägen utan endast för att säkra upp en bättre tillgänglighet i nätet i stort.

När börjar vi?

Byggstart på etapp 1 har skett på Sågmon nu i oktober/november 2020 och arbetet i sin helhet beräknas vara klart någon gång under 2023 om allt går som det ska.

Intresseanmälan till fastighetsägare februari 2021

I februari 2021 har vi skickat ut en förfrågan till fastighetersägare i nära anslutning till den planerade sträckan för att undersöka intresset för att frivilligt ansluta sig till den kommunala VA-ledningen.

Anslutningen är helt frivillig och den kommer att ske genom avtal om det blir aktuellt. De fastighetsägare som vill ansluta sig kommer själva att bekosta grävning, ledningar och tillhörande utrustning samt en grundavgift för de förbindelsepunkter som krävs för anslutning till själva överföringsledningen.

Är det flera fastighetsägare i samma område som önskar gå ihop och ansluta sig till gemensamma ledningar kan detta göras genom att de bildar en sk gemensamhetsanläggning. Hur en sådan bildas och vad det innebär kan du läsa mer om på Lantmäteriets webb Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..


Kontakta oss

Har du några frågor är du välkommen att kontakta någon av oss:

Vid frågor som rör den förfrågan som gått ut (om anslutning till VA-ledningen) eller själva överföringsledningen:
Cathrin Sköld, Projektledare Teknik i Väst
tfn 0570-76 40 94
e-post cathrin.skold@arvika.se

Vid frågor gällande kostnad för att ansluta sig eller hur ett VA-avtal kan se ut:
Malin Borg, Utredningsingenjör Teknik i Väst
tfn 0570- 817 93
e-post malin.borg@arvika.se

Vid frågor avseende enskilda avlopp och Miljöstabens tillsynsarbete:
Maria Johansson
Miljöskyddsinspektör Arvika Kommun
tfn 0570-828 02
e-post maria.kerstin.johansson@arvika.se

Vid frågor kring själva byggarbetet i fält:
Nisse Olsson
, Driftchef
tfn 0570-72 78 32
e-post nisse.olsson@arvika.se

Vid frågor där du behöver komma i kontakt med ansvarig projektör:
Bo Persson
på Wikon
tfn 070-283 32 13
e-post bo.persson@wikon.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 juni 2023
Sidansvarig: Cathrin Sköld
Om oss