Överföringsledning Arvika - Furtan - Edane

Bilder som illustrerar markarbetet med överföringsledning

Teknik i Väst avser att anlägga överföringsledningar för dricks- och spillvatten mellan Arvika och Edane. Anledningen till detta är att vattenverket i Edane idag har ett stort renoveringsbehov samt att det råvatten som tas från Värmeln stundvis har en svårarbetad kvalitet.

Uppdaterat 2021-12-02

Arbetet med överföringsledningen fortskrider och nu har vi lagt ledningarna genom Ullen och kommit upp i Långvak där arbetet nu fortskrider i riktning Västra Furtan.
Du kan följa med på en "snabbspolning" längs ledningens framfart (från Ålgården, genom Ullen, till Långvak) på sidan "Se ledningen väg framåt".Uppdaterat 2021-06-22

Är du nyfiken på hur det går med arbetet med den nya överföringsledningen för dricks- och spillvatten från Arvika (via Furtan) till Edane?

Då kan du läsa mer samt följa med på en "snabbspolning" längs ledningens framfart (från Verkstadsgatan i Arvika till närheten av sjön Ullen) på sidan "Se ledningen väg framåt Länk till annan webbplats.".

Nästa moment i projektet är att leda ut ledningen i sjön Ullen för att under hösten svetsa samman och ansluta den till en sjöledning.


Uppdaterat 2021-02-25

Hur kommer arbetet gå till?

Starten för dricksvattenledningarna sker på Sågmon och därefter via Bålgård. En sjöledning kommer anläggas i Ullen, sedan vidare genom Långvak som sedan ansluter och ersätter den kommunala vattentäkten i Västra Furtan.

Från Västra Furtan fortsätter vi med vatten och nu även spillvatten (avloppsvatten) via Östra Furtan, Lerhol, för att till sist ansluta ledningarna på det befintliga ledningsnätet som finns i Edane. Spillvattenledningen från Västra Furtan är för att ersätta den gamla markbädd som finns där och som inte uppfyller dagens reningskrav.

Arbetet är uppdelat i två etapper:

  • Etapp 1 Sågmon – Västra Furtan
  • Etapp 2 Västra Furtan – Edane

Parallellt med ovanstående arbete kommer även en ”motorväg” för fiber att läggas med i samma ledningsgrav. Detta för att skapa en bättre säkerhet i bredbandsnätet. Den är inte tänkt att användas till några hushållsanslutningar längs vägen utan endast för att säkra upp en bättre tillgänglighet i nätet i stort.

När börjar vi?

Byggstart på etapp 1 har skett på Sågmon nu i oktober/november 2020 och arbetet i sin helhet beräknas vara klart någon gång under 2023 om allt går som det ska.

Intresseanmälan till fastighetsägare februari 2021

I februari 2021 har vi skickat ut en förfrågan till fastighetersägare i nära anslutning till den planerade sträckan för att undersöka intresset för att frivilligt ansluta sig till den kommunala VA-ledningen.

Anslutningen är helt frivillig och den kommer att ske genom avtal om det blir aktuellt. De fastighetsägare som vill ansluta sig kommer själva att bekosta grävning, ledningar och tillhörande utrustning samt en grundavgift för de förbindelsepunkter som krävs för anslutning till själva överföringsledningen.

Är det flera fastighetsägare i samma område som önskar gå ihop och ansluta sig till gemensamma ledningar kan detta göras genom att de bildar en sk gemensamhetsanläggning. Hur en sådan bildas och vad det innebär kan du läsa mer om på Lantmäteriets webb Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..


Kontakta oss

Har du några frågor är du välkommen att kontakta någon av oss:

Vid frågor som rör den förfrågan som gått ut (om anslutning till VA-ledningen) eller själva överföringsledningen:
Cathrin Sköld, Projektledare Teknik i Väst
tfn 0570-76 40 94
e-post cathrin.skold@arvika.se

Vid frågor gällande kostnad för att ansluta sig eller hur ett VA-avtal kan se ut:
Malin Borg, Utredningsingenjör Teknik i Väst
tfn 0570- 817 93
e-post malin.borg@arvika.se

Vid frågor avseende enskilda avlopp och Miljöstabens tillsynsarbete:
Maria Johansson
Miljöskyddsinspektör Arvika Kommun
tfn 0570-828 02
e-post maria.kerstin.johansson@arvika.se

Vid frågor kring själva byggarbetet i fält:
Nisse Olsson
, Driftchef
tfn 0570-72 78 32
e-post nisse.olsson@arvika.se

Vid frågor där du behöver komma i kontakt med ansvarig projektör:
Bo Persson
på Wikon
tfn 070-283 32 13
e-post bo.persson@wikon.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 december 2021
Sidansvarig: Cathrin Sköld
Om oss