Se ledningens väg framåt (film)

Del 2: Häng med på del 2 i en ”snabbspolning” i filmen ovan - från Ålgården, via sjön Ullen, till Långvak i Arvika.

Arbetet med överföringsledningen fortskrider och nu har vi lagt ledningarna genom Ullen och kommit upp i Långvak där arbetet nu fortskrider i riktning Västra Furtan.

I filmen nedan kan du kika på en "snabbspolning" från del 1 i projektet, från Verkstadsgatan i Arvika mot sjön Ullen.

Del 1: Är du nyfiken på att följa ledningens nuvarande väg kan du hänga med på en ”snabbspolning” i filmen ovan - från Verkstadsgatan i Arvika mot sjön Ullen.

Projektet började förra året (2020) med att vi lade om och bytte ut vatten- och avloppsledningarna från Mangskogvägen i Edane till Lerhol.

Därefter fortsatte det med att vi förberedde för en tryckstegringsstation vid Verkstadsgatan i Arvika, före korsningen vid Viksälven. Efterföljande arbete med att korsa Viksälven kommer att genomföras först när Trafikverket har bytt ut nuvarande bro, vilket de planerar att göra under 2022-2023.

Vi fortsatte därför själva ledningsarbetet på östra sidan älven, vid fastigheterna på Sågmon och framtill Lillälven. Där har den nya ledningen borrats ner under älven och lagts i skyddsrör som är cirka 130 meter långa.

Därifrån följer ledningen gamla 61:an fram till där vi är idag (i skrivande stund den 18 juni 2021) för att där vika av mot Ullen. Nästa steg blir att borra ut ledningen i sjön Ullen för att däri ansluta till en sjöledning som kommer att svetsas samman under hösten 2021.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 december 2021
Sidansvarig: Cathrin Sköld
Om oss