För företag

Bild på vågstationen Mosseberg

Detta gäller för dig som företagare

Som företagare är du välkommen till Mossebergs avfallsanläggning för att göra dig av med ditt avfall. För dig som företagare gäller dock andra regler än för privatpersoner. Privatpersoner får slänga sitt avfall gratis, det ingår i den sophämtningsavgift som alla villaägare betalar. Som företagare betalar du för det avfall du kommer med, det vill säga att avfallet ska alltid vägas in på vågstationen och betalas enligt gällande prislista.

Om du inte finns med i systemet sedan tidigare lägger vi upp dig som ny kund och du får då ett kort som du själv använder när du väger in ditt avfall. Avfallet ska sedan sorteras enligt de sorteringsanvisningar som finns.

OBS! öppethållande under lördagar och söndagar gäller inte för företag.

Farligt avfall

Tänk på att du inte får lämna farligt avfall på Mosseberg. Detta gäller även trycksatta kärl som gastuber, brandsläckare och liknande. Kontakta personalen för mer information om var du ska lämna detta.

Bygg- och rivningsavfall

Allt bygg- och rivningsavfall ska vägas in separat på respektive artikel. Detta gäller alla typer av byggavfall som trä, brännbart, metall, deponi och så vidare.

Jord- och schaktmassor

Om du som företagare vill lämna någon form av massor - jord-, schakt- eller deponimassor - på Mosseberg, ska du i förväg fylla i blanketten "Karaktärisering av jord- och schaktmassor" och ta med den när du åker till Mosseberg. (Blanketten finns i länkrutan "Relaterade dokument" längre ned på sidan.)

Kontakta personalen på vågstationen, tfn 0570-818 22, om du har frågor.

Kontakt

 • Avfallsanläggning Mosseberg

  För frågor gällande sortering, priser för att lämna avfall samt vilka avfallstyper som kan lämnas.

  0570-818 22

  kundservice.teknik@arvika.se

  Postadress

  37. Mosseberg

  671 81 Arvika

 • Kundservice

  För övriga frågor gällande fakturor och abonnemang, kontakta kundservice

  0570-822 00

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 oktober 2021
Sidansvarig: Jörgen Zetterlund