Farligt avfall

Farligt avfall får inte slängas i soporna eller hällas i avloppet.

 Farligt avfall kan till exempel vara:

  • spillolja och glykol
  • färgrester
  • oljefilter
  • lösningsmedel
  • lysrör
  • kvicksilvertermometrar, lågenergilampor
  • småbatterier, bil- och mc-batterier
  • bekämpningsmedel
  • tomma gasbehållare och brandsläckare
  • läkemedel

Avfallsanläggningarna i Arvika och Eda tar inte emot alla typer av farligt avfall. Överbliven medicin ska du till exempel lämna till apoteket. Gasbehållare och brandsläckare ska lämnas tillbaka till inköpsstället. Ammunition tas inte heller emot.

Det finns särskilda regler för företagens hantering av farligt avfall och sådant avfall tas inte emot på avfallsanläggningarna.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 februari 2024
Sidansvarig: Elin Staxhammar