Förpackningar

förpackningar

Så här sorterar du dina förpackningar.

Sorteringstips

  •  Lämna alltid tomma, rena och torra förpackningar.
  • Vik ihop det som går att vika.
  • Separera de olika materialen i produkten om det går.
  • Var noga med att lägga rätt produkt i rätt behållare.

Förpackningar av glas, metall, papper och plast innehåller värdefullt material. Lämna dem till återvinning så kan de återvinnas till nya produkter. Sortera efter vilket materialslag som förpackningen består av.

Hushållsförpackningar kan lämnas till återvinning på återvinningsstationer som finns placerade på flera ställen i kommunerna. Om du bor i en fastighet med egen insamling lämnar du dem där. För att hitta din närmaste återvinningsstation, gå in på sidan Hitta din återvinningsstation till höger.

Töm

Töm förpackningarna och se till att det inte finns några matrester kvar. Förpackningarna behöver inte vara rengjorda. Den manuella sorteringen utgår på vikt för vissa materialslag och det är därför det är viktigt att de är tömda. Dessutom kan förpackningarna ha en lång väg till återvinningsstationen och det är därför bra att det inte finns matrester och liknande som luktar illa och är ohygieniskt.

Separera

Består förpackningen av mer än ett material ska du, om det är möjligt, skilja dem åt. En glasburk med metallock är enkelt att ta isär, medan sprayburkens pump brukar vara svår att få bort. Låt den då sitta kvar. Om en förpackning består av flera materialslag som inte kan separeras, ska den sorteras efter det viktmässigt dominerande materialet.

Underlätta återvinningen

Böj in vassa lock på konservburken och platta gärna till. Se till att sprayburkar/-flaskor är helt tömda både på innehåll och drivgas, annars lämnas de som farligt avfall. Packa mindre pappersförpackningar i större, så tar de mindre plats både under diskbänken och på återvinningsstationen. Låt olika förpackningar av plast och metall ligga separerade från varandra i respektive behållare. De sorteras maskinellt innan det är dags för återvinning.

Bara förpackningar på återvinningsstationen

Matrester, bildelar eller gamla möbler är exempel på avfall som inte ska lämnas på återvinningsstationen, men som ibland ändå hamnar här och bidrar till nedskräpning. Om du är osäker på vad som ska lämnas på återvinningsstationen, kan du läsa mer om vad som räknas som en förpackning på Förpackningsinsamlingens hemsida.

Vilket materialslag

Ibland kan det vara svårt att veta vilket materialslag en förpackning består av. Börja med att titta på förpackningen, ofta står sorteringshänvisningar där.

Ett exempel på en förpackning som många upplever som svår att veta hur den ska sorteras är chipspåsar som ofta består av plast med en folie av metall på insidan. Då kan det vara svårt att avgöra vilket material den består mest av. Prova med att knyckla ihop den. Om den vecklar ut sig igen är den mest av plast. Om den förblir hopknycklad är den mest av metall.

Är du osäker på hur en förpacknings ska sorteras, läs mer på Förpackningsinsamlingens hemsida.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 oktober 2022
Sidansvarig: Elin Staxhammar