Förpackningar

förpackningar

Så här sorterar du dina förpackningar.

Sorteringstips

  •  Lämna alltid tomma, rena och torra förpackningar.
  • Vik ihop det som går att vika.
  • Separera de olika materialen i produkten om det går.
  • Var noga med att lägga rätt produkt i rätt behållare.

Glas, ofärgat

Lämna flaskor och burkar som är helt ofärgade. Tag av kapsyler och lägg dem i metall- eller plastbehållaren. Insamlade glasförpackningar smälts ner och blir nya flaskor och burkar.

Glas, färgat

Lämna flaskor och burkar. Tag av kapsyler och lägg dem i metall- eller plastbehållaren. Insamlade glasförpackningar smälts ner och blir nya flaskor och burkar.

Plastförpackningar

OBS! Endast förpackningar! Lämna dunkar, flaskor (exempelvis ketchup, schampo), burkar, lådor, plastpåsar, tandkrämstuber, plastfilm/plastfolie, frigolit etc. Tag av lock och kapsyler av metall och lägg i metallbehållaren. Plastlock och -kapsyler läggs i plastbehållaren. Insamlade plastförpackningar återvinns och blir bland annat nya förpackningar, möbler och bullerplank.

Papperförpackningar

Lämna alla typer av förpackningar som till minst hälften består av papper eller wellpapp, till exempel kartonger, mjölk- och juicepaket, bärkassar/påsar i papp. Vik ihop förpackningarna. Insamlade förpackningar återvinns och blir nya förpackningar och gipsskivekartong. Kontakta Stena Recycling för mer information.

Tidningar

Tidningar, tidskrifter, direktreklam lämnas i containern och kan bland annat användas som husisolering. Lämna inte kuvert - dessa ska ligga i hushållssoporna.

Metallförpackningar

OBS! Endast förpackningar! Lämna konservburkar, aluminiumburkar, aluminiumformar, sprayburkar, metallock, tuber, metallfolie etc. Låt korken sitta kvar på tuben med kaviar etc för hygienens skull. Burkar med rester av färg, lim och liknande lämnar du i din miljöbox/på miljöstationen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 mars 2022
Sidansvarig: Elin Staxhammar