Här börjar Kyrkviken

Visste du att allt vatten som rinner ned i en dagvattenbrunn hamnar i ett vattendrag eller en sjö? Det är därför superviktigt att inte slänga fimpar, snus eller annat skräp på marken som kan spolas ned i dagvattenbrunnen.

Hjälp oss att förbättra vattenkvaliteten i Kyrkviken

Runt om i Arvika kommer finns det dekaler vid dagvattenbrunnar med budskapet ”här börjar Kyrkviken”. Detta är en del i Teknik i Västs och Arvika kommuns arbete med att förbättra Kyrkvikens vattenkvalitet.

Kyrkviken har länge haft problem med övergödning, föroreningar och miljögifter. När regn- och smältvatten spolar rent gator och annan mark så hamnar föroreningar och näringsämnen i Kyrkviken via exempelvis dagvattenledningar och vattendrag. Stora mängder näringsämnen resulterar i övergödning med återkommande algblomning och syrebrist på sjöbotten. Syrebristen och miljögifterna gör att fisk och bottenlevande djur påverkas negativt.

När du slänger skräp på marken i stan så spolas detta ned i dagvattenbrunnar. Från brunnarna i centrala Arvika leds vattnet ut till Kyrkviken. Även om dagvattenbrunnarna har galler och uppsamlingskärl så innehåller till exempel fimpar och snus farliga ämnen som ändå hamnar i vattnet.

Visste du att...

 • En fimp har 7000 olika gifter
 • Cigarrettfiltren och snuspåsen består av plast som bryts ner till mikroplaster
 • Biltvätt ofta innehåller skadliga kemikalier

Vi behöver därför hjälpas åt att inte kasta skräp på marken och i dagvattenbrunnar. Det är också viktigt att inte tvätta bilen med skadliga kemikalier på gator och i närheten av vattendrag och sjöar. Använd istället biltvättar som har en reningsanläggning för att rena det smutsiga vattnet från tvätten.

Vill du veta mer om Kyrkvikens vattenkvalitet? På Arvika kommuns webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer.

Kontakt

 • Josefin M Andersson

  Utredningsingenjör

  0570-816 21

  josefin.m.andersson@arvika.se

 • Miljöstaben, Arvika

  Besöksadress

  Östra Esplanaden 5 

  Postadress

  15. Miljöstaben

  671 81 Arvika


  Expedition

  Tfn 0570-817 46

   

 • Teknik i Väst AB

  Besöksadress

  Östra Esplanaden 5

  Postadress

  12. Administration

  671 81 Arvika

  Felanmälan

  Tfn 0570-76 40 40

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 februari 2024
Sidansvarig: Josefin M Andersson