Ditt abonnemang

Du som fastighetsägare står för VA-abonnemanget på din fastighet och hyr du ut din fastighet är det du som  ansvarar för att debitera din hyresgäst.

Mer information om abonnemang finns i ABVA - Allmänna bestämmelser för användningen av den allmänna VA-anläggningen. PDF-fil kan du hämta via länk nedan (relaterade dokument).

ABVA som broschyr kan du få via Teknik i Väst AB, tfn 0570-822 00.

Om du inte har kommunalt vatten och avlopp, kan du i vissa fall begära anslutning genom att göra en ansökan om anslutning till kommunalt vatten och avlopp. Detta görs via respektive kommuns e-tjänster. Kontakta oss på Teknik i Väst för mer information om kostnader och förutsättningar.

Vattenavläsning

Självavläsningskort skickas ut en gång per år. Du kan registrera din mätarställning genom Mina sidor, se rubrik här på webbplatsen, eller genom att skicka in ditt självavläsningskort.

Genom att du regelbundet läser av din vattenmätare kan du tidigt upptäcka en onormalt hög förbrukning.

VA-avgiften

VA-avgiften består av en fast avgift (grundavgift + bostadsenhetsavgift) och en rörlig avgift. Även för en vanlig enfamiljsvilla betalar man alltså en bostadsenhetsavgift. För hyreshus betalar man per lägenhet. För affärer, kontor med mera räknas varje 150 kvm yta som 1 lägenhet. De aktuella prislistorna, VA-taxan, finns på respektive kommuns webbplats, se nedan.

Taxekoderna i din faktura

Exempel på vad de olika taxekoderna betyder:

VSDgDf = Man betalar för vatten, avlopp, dagvatten i gatan och dagvattenservis till sin fastighet.

VSDg= Man betalar för vatten, avlopp och dagvatten i gatan.

Industrier

Förutom grundavgiften baseras avgiften för industrier på varje 100 kvm tomtyta upp till 10 000 kvm.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 maj 2023
Sidansvarig: Malin Borg
VA