Borggatan får ett lyft!

Bild på en grävskopa

Den 7 juni börjar arbetet med att förbättra gatumiljön på Borggatan i Arvika.

Det kommer att byggas en bredare trottoar för att göra det säkrare för gående och cyklister. Parkeringsfickor ska anläggas och fler dagvattenbrunnar kommer att sättas ner för att hantera ytvattnet på ett effektivare sätt. (Se kartskiss.) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Projektet kommer att pågå runt fem veckor. Det innebär att under den tiden kommer det att vara svårframkomligt och också svårt att parkera på Borggatan. Eventuellt kommer det även att behöva sprängas.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 maj 2022
Sidansvarig: Mathias Roynezon