Om oss

Bild på området för O-ringen 2017

Under O-ringen 2017 stod de tekniska bolagen för infrastrukturen. Foto: Bengt Andersson

Teknik i Väst AB är ett kommunägt bolag i koncernen Arvika Stadshus AB.

Teknik i Väst AB organiserar personal och sköter verksamheterna för de tekniska bolagen inom koncernen.

Teknik i Väst är ett resursbolag för drift och skötsel inom områdena gator och vägar, vatten och avlopp samt renhållning för Arvika och Eda kommuner. Dessutom hanterar bolaget verksamheterna elnät, fjärrvärme, kommunnät och kraft för Arvikas behov, samt drift av Årjängs nät.

Resursbolaget har samlat personal från Arvika Teknik och gatusektionen i Eda, i en gemensam organisation som arbetar på uppdrag av respektive kommun och kommunalt ägarbolag. Genom att satsa på samverkan ser kommunerna stora möjligheter till högre driftsäkerhet och utvecklad service.

Bolaget ägs gemensamt av Arvika Teknik och Eda kommun och har till uppgift att serva båda kommunerna med kommunaltekniska tjänster.

Före sammanslagningen organiserades verksamheten direkt under Arvika Teknik AB. Detta bolag är idag ägare av de anläggningar i Arvika som Teknik i Väst sköter driften av, liksom att Eda kommun kvarstår som anläggningsägare i Eda.


Affärsidé: Bolagen skapar förutsättningar för god livskvalitet för dagens och morgondagens invånare, genom att tillhandahålla hållbara tjänster med stort kundvärde och hög driftsäkerhet.

Vision: Vi vill vara föredömen som samhällsnyttiga bolag. Vi vill vara ett föredöme som arbetsplats. Vi vill vara föredömen för och inför varandra. För Arvika och Eda - attraktivare kommuner!

Varumärke: Pålitliga, kompetenta och moderna… med miljöfokus!

Värdegrund: Vår värdegrund bygger på Arvika kommuns kärnvärden:

Medborgarfokus - Stolthet & engagemang - Resultatinriktning - Öppenhet - Förnyelse & utveckling

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 januari 2021
Sidansvarig: System
Om oss