Elnät

Arvika Teknik AB är ditt lokala elnätsföretag som äger elnätet inom Arvika tätort och de direkt närliggande landsbygdsområdena. (I övriga delar av Arvika kommun är Ellevio nätleverantör). Driften av elnätet sköts av personal på Teknik i Väst AB.

Varje dag, året om jobbar vi för att ge dig en bekväm och enkel vardag genom att se till att elen kommer fram till ditt uttag – oberoende av vilket elhandelsbolag som du har köpt den från.

Och vi är duktiga på det vi gör, med få avbrott per år. Under 2020 hade vi totalt en genomsnittlig avbrottstid på 7,9 min/kund.

Det är tack vare en stark lokalkännedom och hög servicenivå som vi når de resultaten. Vi kan vårt nät, vi känner våra kunder och vi kan Arvika. Behöver något åtgärdas är vi snabbt på plats och vi jobbar kontinuerligt med förebyggande och löpande underhåll.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 mars 2021
Sidansvarig: Ola Mossberg