Renhållning

Återvinningsstation

Vårt avfall är en resurs att ta vara på genom återvinning.

Att ta hand om avfall från hushåll och industri på ett riktigt sätt är viktigt för att undvika att sprida farliga ämnen eller smittor, men vårt avfall är också en resurs som vi kan ta vara på genom återvinning. Det som återvinns används till nya produkter eller till värme och energi - och på så sätt sparar vi på våra naturtillgångar. I Arvika och Eda kommuner är det personal på Teknik i Väst som ansvarar för frågor som rör avfall och återvinning.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 maj 2024
Sidansvarig: Elin Alsterhag