Återigen högsta betyg av våra kunder!

Två personer ligger på golvet och ritar. Ett emblem medtexten mycket väl godkänd finns med i bilden.

Våra kunder rankar oss som det tredje bästa energibolaget i landet - stort tack för era synpunkter!

”De är verkligen kompetenta och de har ett bra bemötande.” ”Teknik i Västs personal är kunniga och proffsiga, de kan enkelt svara på ens frågor. Det ger mig ett bra förtroende för dem.” ”Personalen har ett bra bemötande och är tydliga i sina svar.”

Det är tre av omdömena som våra kunder inom elhandel, fjärrvärme, fiber och elnät gett oss i kundnöjdhetsundersökningen 2022. Drygt 90 energibolag i Sverige har deltagit i undersökningen, som genomförts av Supportföretaget via telefonintervjuer. Vi fick betyget ”Mycket väl godkänd” och en placering som tredje bästa energibolag när det gäller kundnöjdhet.

- Det är ytterligare ett kvitto på att vårt kundfokus och ständiga vilja till förbättring når ut till kunderna, säger Anders Norrby, vd för Teknik i Väst. Det känns mycket bra att våra kunder uppskattar vårt arbete och det stärker oss i att bli ännu bättre för alla invånare i västra Värmland.

Bra, lokalt, fungerar

Alla som blivit uppringda har fått berätta om sina upplevelser av Teknik i Väst. I det som berättades har de vanligaste orden identifierats. De tre orden som våra kunder använt mest är bra, lokalt och fungerar.

Undersökningen omfattar områdena spontan uppfattning, tillgänglighet, bemötande, kompetens, tydlighet i besked och svar, information och hjälp vid störning, avbrott eller problem, webbplats, klagomålshantering, fakturaförståelse och prisvärdhet.

Den enskilt största förbättringen sedan 2020, har enligt kunderna skett inom klagomålshanteringen. Prisvärde på elhandel är den tydligaste minskningen i nöjdhet som kan ses i resultatet.

- Det förvånar mig inte eftersom undersökningen genomfördes från början av oktober till mitten av november 2022, det vill säga under den osäkraste perioden på många år när det gäller elpriser, säger Anders Norrby.

Miljö och webb

Uppfattningen om att Teknik i Väst agerar för ett miljömässigt och hållbart samhälle har stärkts. Ett område som behöver utvecklas, enligt undersökningen, är webbplatsen teknikivast.se.

- Vi tar oss an det. Webbplatsen är viktig för många av våra kunder och då behöver den innehålla bra information och vara lätt att använda avslutar Anders Norrby.

675 av Teknik i Västs 10 313 kunder inom elhandel, elnät, fiber och fjärrvärme har lämnat svar till undersökningsföretaget. Det gör undersökningen statistiskt säkerställd med en felmarginal på plus/minus 1,2 procent.

Rankingen avser drygt 90 energibolag i Sverige och som har minst fyra affärsområden i sin portfölj, samt innehar ett koncessionsområde på elnät om minst 10 000 uttagspunkter.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 december 2022
Sidansvarig: Petter Niljung