Höjd VA- och renhållningsavgift från 1 maj

magnoliablommor

Den 1 januari 2023, höjdes avgiften för VA och renhållning med två procent. Under sommaren och hösten har elpriserna stigit dramatiskt och på grund av hög inflation har låneräntan höjts flera gånger. Dessa faktorer, tillsammans med ytterligare kostnadshöjningar på material, tjänster, fordonsbränsle med mera, påverkar VA-och renhållningskollektivet betydande.

Under 2023 väntas de nya omständigheterna ge ökade kostnader inom vatten och avlopp med totalt 11,2 miljoner kronor. Av detta 6,5 miljoner till höjda räntekostnader, 3,2 miljoner till högre elkostnader och 1,5 miljoner till andra kostnadsökningar.

− Det är första gången vi har behövt göra en såpass stor höjning som den här och flera faktorer bidrar, säger Bo Axelsson, VA- och Gatuchef, Teknik i Väst.

Det är brukningsavgiften inom VA som höjs med 16 procent från och med den 1 maj. Däremot blir det ingen höjning av anläggningsavgiften, förutom den tvåprocentiga ökning som skedde vid årsskiftet.

Även renhållningsavgifterna höjs, men inte lika mycket som VA-taxan. Där blir höjningen sju procent.

− Räntehöjningen har inte påverkat den verksamheten lika mycket och vi har inte gjort av med lika mycket el heller. Där är det istället bränslekostnaderna som ökar, säger Bo Axelsson.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 april 2023
Sidansvarig: Bo Axelsson