Vattenledningsnätet i Sulvik spolas rent

Med start vecka 44 spolas vattenledningsnätet i Sulvik och Hillringsberg rent. Missfärgat vatten kan förekomma, även utanför spolområdet. Du som berörs kommer att få mer information i brevlådan.

Med start vecka 44 (30 oktober-7 november) spolas vattenledningsnätet i Sulvik och Hilliringsberg rent. Under dessa veckor kommer Pollex AB, på uppdrag av Arvika Teknik, att utföra renspolningen. Syftet med spolningen är att förbättra vattenkvaliteten och att förebygga de problem med missfärgat vatten som i ökad utsträckning förekommit inom vissa områden.

Arbetsmetod

Den metod som kommer att användas innebär att luft och vatten leds in och ut i ledningssträckan via brand- eller spolposter. Det luftblandade vattnet avskiljer avlagringarna (järn, mangan) i röret.

Påverkan hos kunder

Servisledningar till fastigheter i området kan få missfärgat vatten i samband med spolningarna. Missfärgning kan även uppstå utanför det område där spolning pågår. Missfärgningen är inte farlig, men man ska inte dricka eller använda starkt missfärgat vatten till matlagning. Det är viktigt att man låter vattnet spola kraftigt i kallvattenkranen efter avslutat arbete för att få ut luft och missfärgning. Spola inte i toalettstolen förrän samtliga kranar är renspolade, då detta kan leda till igensättning av filter och ventiler.

Observera! Problem med missfärgat vatten kan förekomma även utanför det område där spolning pågår.

När och var?

Arbetet beräknas påbörjas i slutet av oktober och början på november 2023. Luft- och vattenspolningen delas upp i etapper. De kunder som berörs kommer att få information i brevlådan två till fyra dagar i förväg. I denna information uppmanas ni att stänga den kran/ventil som sitter före er vattenmätare den dag ni direkt berörs av spolningen.

För vissa kunder kan vi behöva spola vid fler än ett tillfälle. Vissa kunder kan alltså få information om avstängning vid mer än ett tillfälle!

Vi ber om överseende med de olägenheter som renspolningen medför för alla våra kunder. Vi hoppas och tror att du har förståelse för de åtgärder som görs, då vår målsättning är att du ska få ett stabilt och bra vatten i dina vattenkranar.

Mer information: Teknik i Väst AB, Nisse Olsson, tfn 073-280 72 39

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 oktober 2023
Sidansvarig: Nisse Olsson