Avlopp

Allt som spolas ner i avloppet kommer till våra avloppsreningsverk eller till din privata reningsanläggning.

Tänk också på vad du spolar ner i avloppet. Djur- och växtlivet i våra vattendrag mår inte bra av läkemedel, snus, aska, lacknafta, färgrester, nagellack och liknande. Andra föremål, som till exempel hårstrån, tops, bindor och rakblad, fastnar i pumpar och galler på reningsverket eller ställer till problem i din privata anläggning.

I avloppsvattnet finns en mängd olika ämnen. Det kan till exempel vara kväve, fosfor och bakterier, dessa kan skada både människors hälsa och miljön. Orenat vatten orsakar bland annat övergödning i sjöar och vattendrag.

Alla fastigheter måste vara anslutna till en avloppsanläggning. Om du inte kan ansluta till det kommunala avloppsnätet måste du ha ett enskilt avlopp.

Fettavskiljare, oljeavskiljare och industriavlopp

Vissa typer av verksamheter är skyldiga att installera fettavskiljare eller oljeavskiljare. Det finns också riktlinjer för hur avloppsvatten och annat avfall från industrier och verksamheter ska hanteras.

Kontakt

 • Teknik i Väst AB

  Besöksadress

  Östra Esplanaden 5

  Postadress

  12. Administration

  671 81 Arvika

  Felanmälan

  Tfn 0570-76 40 40

 • Miljöstaben, Arvika

  Besöksadress

  Östra Esplanaden 5 

  Postadress

  15. Miljöstaben

  671 81 Arvika


  Expedition

  Tfn 0570-817 46

   

 • Edas miljö- och byggavdelning

  Eda kommuns växel 0571-28 100

  miljo@eda.se

  Besöksadress

  Torget 1, Charlottenberg

  Postadress

  Box 66, 671 22 Charlottenberg

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 februari 2024
Sidansvarig: Malin Borg