Sortera ditt avfall

Att ta hand om sopor är ett miljöarbete som börjar hemma hos dig. Se filmen( som Enköpings kommun har gjort) om avfallets väg från soptunna till återvinning. Avfallet tas omhand på liknande sätt i hela landet.

Eftersom olika sorters avfall tas om hand på olika sätt är det viktigt att dina sopor är sorterade. Det gäller både för den del av dina hushållssopor som du lämnar på någon av kommunens återvinningsstationer (som tidningar, plast och glas) och för det grovavfall som du lämnar i Arvika på Mosserberg, eller i Eda på Lunden.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 april 2022
Sidansvarig: Elin Staxhammar