Ledningsnät, anslutning till fastighet

ledningsnät

Du som äger en fastighet som ligger inom kommunens VA-verksamhetsområde kan ansluta fastigheten till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Du betalar en engångssumma i samband med anslutningen - en anläggningsavgift.

Anslutning till fastighet


Så går det till:​

  • Du lämnar in en servisanmälan till Teknik i Väst( se länkar nedan till kommunens e-tjänster).
  • Vi undersöker om fastigheten går att ansluta.
  • VA-avdelningen samråder med dig och meddelar var förbindelsepunkten ska ligga/ligger.
  • Du betalar in anläggningsavgiften efter det att du fått reda på fastighetens förbindelsepunkt.
  • Teknik i Väst gör en anslutningspunkt, om det inte redan finns en sådan.
  • Fastigheten ansluts.

Var finns ledningar och anslutningspunkt?

Kommunens allmänna VA-ledningar ligger vanligtvis nergrävda ute i gatan och inte på privat mark. Det innebär att vi inte har någon information om dina privata ledningar som ligger inne på din tomt. Om du har tillgång till bygglovsritningar för din fastighet kan dessa ibland ge svar på var ledningarna går.

Anslutningspunkten, där kommunalt vatten och avlopp ansluter till privat fastighet, ligger 30 cm utanför fastighetsgränsen.

Teknik i Väst kan ge dig mer information om vad som krävs, vad det kostar och var VA-ledningarna ligger utanför din tomtgräns.

När du själv ska gräva

När det handlar om en fastighet som ska anslutas till det kommunala VA-nätet så gör Teknik i Väst i ordning en förbindelsepunkt 0,3 m utanför din tomtgräns om du bor inom verksamhetsområde. På din privata mark, fram till denna förbindelsepunkt, ordnar du själv med grävningsarbeten. Tänk då på att begära ledningsanvisning. Om du gräver sönder någon ledning eller kabel kan du bli ersättningsskyldig. Mer information finns på webbplatsen.

Den som vill gräva i allmän platsmark måste begära grävtillstånd hos kommunen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 november 2021
Sidansvarig: Malin Borg