Elens ursprung och miljöpåverkan

solcellspark

I alla våra elavtal får du 100% förnybar och ursprungsmärkt el från sol och vatten.

Att elen är ursprungsmärkt innebär att vi garanterar att vi innehar och annullerar ursprungsgarantier från förnybara energikällor* motsvarande din elanvändning.

Vår miljöpåverkan 2022

  • Förnybart 100 % sol och vatten
  • Kärnkraft 0 %
  • Fossilt 0 %
  • CO2-utsläpp 0 g/kWh
  • Kärnbränsleavfall 0 g/kWh

Solenergi och vattenkraft, vindkraft, biobränsle, geotermisk energi och vågenergi klassas som förnybara energikällor. Att elen är ursprungsmärkt innebär att vi garanterar att vi har ursprungsgarantier från förnybara energikällor som motsvarar din elanvändning.

En ursprungsgaranti är ett elektroniskt certifikat som vi får från staten för varje producerad megawattimme, MWh, el som vi producerar.

Enligt lag ska alla elhandelsföretag redovisa från vilka energikällor den sålda elen är producerad. Vi lämnar också uppgifter om energikällornas miljöpåverkan i form av koldioxidutsläpp.

En ursprungsgaranti är ett elektroniskt certifikat som elproducenten får från staten för varje producerad megawattimme (MWh) el.

Vill du veta mer?

Energimarknadsinspektionens Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. webbplats kan du läsa mer om gällande regelverk kring ursprungsmärkning.

*Som förnybara energikällor klassas biobränsle, geotermisk energi, solenergi, vattenkraft, vindkraft och vågenergi.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 februari 2024
Sidansvarig: Niclas Olsson