Fördelar med fjärrvärme

fjärrvärmeverket

På längre sikt är fjärrvärme för många det billigaste alternativet.

Du betalar för den energi du använder

Då vi äger fjärrvärmecentralen har du inga underhålls- eller reinvesteringskostnader utan betalar för den energi som du använder – en gång i månaden.

Tryggt och enkelt

Fjärrvärmen är mycket driftsäker och enkel att hantera. Du behöver aldrig oroa dig för att värmen ska försvinna eller att bränslet ska ta slut och du kan alltid själv ställa in önskad värme.

Alltid jour

Om det trots allt skulle inträffa ett fel på din installation, har vi beredskap dygnet runt. Du gör din felanmälan på telefon 0570‑76 40 40

Miljöfördelar med fjärrvärme

Fjärrvärme är ett miljövänligt alternativ. Vill du läsa mer om de olika miljövärdena för fjärrvärme kan du gå till Energiföretagen Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. där du hittar både statistik och fakta.

Minskade utsläpp och renare luft

Tack vare en stor andel fjärrvärme har Sveriges energiförsörjning låga utsläpp av växthusgaser och påverkan på närmiljön är liten, internationellt sett. Svenska städer är bland de renaste i världen. Utsläppen av luftföroreningar som svavel, kväve och stoft har successivt minskat när fjärrvärmen ersatt mindre värmepannor. Det är ett viktigt bidrag i arbetet för frisk luft, levande sjöar och vattendrag samt ingen övergödning.

Hushåller och tar vara på resurser som annars går till spillo

Fjärrvärme är en resurssnål energilösning som bidrar till att samhället som helhet blir mer energieffektivt. I Arvika använder vi överskottsvärme från närliggande industrier i det som blir fjärrvärme. Fjärrvärmen minskar alltså behovet av jordens energiresurser samtidigt som lokala och regionala källor används.

Rätt energi till rätt saker

Fjärrvärmen kan också ersätta andra energislag ute hos användaren. Oftast går det då åt lika mycket energi, men totalt sett är det nästan alltid en energieffektivisering, sett till hela energisystemet - från källa till användning. Detta är att ha en systemsyn.

Ett exempel kan vara att ansluta din diskmaskin med både kallt och varmt vatten för att kunna utnyttja fjärrvärme istället för el för att få varmt vatten i diskmaskinen. På samma sätt är det fel att mäta energieffektivitet i enbart antal köpta kilowattimmar för något visst ändamål. Om det totalt sett är energieffektivt beror också på var energin kommer från, transporten av energin, omvandlingsförluster med mera.

Bästa sättet att spara energi och miljö?

Fjärrvärmen som du som fastighetsägare köper produceras även på olika sätt beroende på när på året du behöver den. Energieffektiviseringsåtgärder som du tänker genomföra i dina fjärrvärmeanslutna fastigheter ger därför mycket olika miljöpåverkan, beroende på vilket nät du är ansluten till och när på året minskningen sker. Ett råd är att ta kontakt med din fjärrvärmeleverantör och tillsammans komma fram till åtgärder som leder till både minskad miljöpåverkan och långsiktigt reducerade energikostnader.

Vid nyproduktion av bostäder och lokaler ska dessa självklart vara välisolerade, oavsett vilken uppvärmningsform som väljs. Här sätter endast en sund totalekonomi gränsen. Lågenergihus med fjärrvärme är sannolikt det miljö- och energimässigt absolut bästa alternativet idag - och imorgon.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 februari 2024
Sidansvarig: Fredric Lönnfjord