Så går en anslutning till

En fjärrvärmeanslutning är en process i flera steg.

Förarbete

1. Vi tar emot din intresseanmälan om att ansluta dig till fjärrvärme.

2. Därefter påbörjas en projektering med översyn av din fastighet där vi tillsammans går igenom planlösning och bestämmer vart den lämpligaste placeringen är för fjärrvärmecentralen och all inre rördragning.

3. Under nästa steg går vi igenom vad som ingår i offerten avseende befintliga VVS-installationer samt eventuellt annat önskat tillägssarbete, till exempel borttagning av befintlig varmvattenberedare eller oljetank, uppsättning av extra radiator eller annat VVS-arbete i huset. Är du intresserad av någon tilläggstjänst kan du oftast i samråd med din VVS-entreprenör köpa dessa samtidigt. Observera att dessa extratjänster inte ingår i grundarbetet.

Bild

På gatan

4. Vi börjar med att märka ut var VA-, fiber-, el- och teleledningar ligger.

5. Därefter schaktar vi för att lägga ner fjärrvärmeledningar i marken och i vissa fall lägger vi även med tomrör för framtida behov av till exempel fiber. Fjärrvärmerören läggs sedan på plats och svetsas ihop.

6. Ledningarna provtrycks och skarvarna isoleras. Därefter fylls marken igen, gatan asfalteras och grönytor återställs.

Under byggtiden spärras området av men så långt det är möjligt försöker vi hålla gator och infarter framkomliga med hjälp av körplåtar.

På fastighetens tomt

7. Tillsammans med dig som fastighetsägare bestämmer vi var ledningen ska dras på din tomt samt var håltagningen ska göras i fastigheten. Det är viktigt att du meddelar oss om det finns nedgrävda ledningar eller annat i marken som vi måste ta hänsyn till (se mer info på ledningskollen.se Länk till annan webbplats.). I det uppgrävda schakten läggs sedan fjärrvärmerör ner.

8. Hål borras i fastighetens vägg för att dra in rören.

9. När allt är på plats svetsas rören ihop, provtrycks och isoleras.

Under arbetets gång försöker vi påverka din trädgård så lite som möjligt. De växter som du är rädd om flyttar vi om möjligt till en tillfällig, skyddad plats. Efter igenfyllning av schakten jämnar vi till marken med den befintliga jorden. Vi levererar inte ny jord eller sår nytt gräs på privat mark. Men vi försöker återskapa marken så gott det går.

Inne i huset

10. Rörentreprenören drar in ledningarna i de förborrade hålen och VVS arbetet utförs enligt specifikationen i steg 1. Isolerade inomhusrör dras från de nya ventilerna fram till den plats där fjärrvärmecentralen monteras. Tänk på att plocka undan större föremål och ta bort alla brandfarliga saker.

11. Nu kan din nya fjärrvärmecentral monteras och kopplas in. Efter provtryckning och justering är anläggningen färdig att tas i drift.

12. Tillsammans med en drifttekniker går ni igenom hur centralen fungerar.

Efterkontroll

Efter att centralen har varit i normaldrift under några veckor kommer vi tillbaka och gör en efterkontroll och slutbesiktning för att säkerställa att allt är gjort enligt specifikation. Kontrollen utförs alltid tillsammans med projektören och en representant från de entreprenörer som anlitats. Får installationen någon anmärkning är det entreprenörens skyldighet att åtgärda det.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 februari 2024
Sidansvarig: Fredric Lönnfjord