Vad innebär öppet nät?

Man pratar i mobil med en kaffekopp i handen

I ett äkta öppet nät säljer inte nätägaren själv några tjänster, vilket tryggar konkurrens på lika villkor för alla tjänsteleverantörer. Ett kommunalt fibernät har inget eget vinstintresse, det ska bara kosta vad det kostar att underhålla nätet. Arvika Kommunnät är ett äkta öppet nät.

Det finns många andra aktörer som menar att de bygger öppna nät genom att de, förutom sina egna tjänster, låtit någon eller några andra tjänsteleverantörer köpa in sig på deras nät för att sälja sina tjänster. Det är inte ett äkta öppet nät.

Nedan kan du läsa mer om öppet nät och hur vi på Arvika Kommunnät jobbar och resonerar kring öppet nät. Klicka på plustecknet till höger om respektive fråga för att se mer information/själva svaret.

Det pågår just nu en stark utveckling där fler och fler vård- och utbildningstjänster via nätet kommer att erbjudas. Det i sin tur innebär att Arvika dels blir en ännu bättre kommun att bo i och dels ger det kommunens invånare helt nya möjligheter för att delta i utbildningar och föreläsningar live från hela världen - framtidens klassrum kan vara samtidigt i ditt hem och på en farm i Australien, i operationssalen på ett sjukhus i Singapore eller backstage på Comic con's mediaavdelning. Men spelar det då någon roll vem som bygger och äger nätet? Ja, det kommer att bli helt avgörande för vad det kostar att ta del av dessa tjänster. Utbudet av möjligheter styrs delvis av vad det kostar att leverera tjänsterna i ett nät. Ett kommunalt fibernät har inget eget vinstintresse, det ska bara kosta vad det kostar att underhålla nätet.

Vi jobbar tätt tillsammans med de olika kommunala verksamheterna för att kunna ge dem tillgång till bra och billiga tjänster som anpassats till respektive verksamhets faktiska behov. Det ger verksamheterna en bättre möjlighet till effektivisering och besparingar jämfört med traditionella arbetssätt och befintliga datakommunikationer. Ett annat område som vi jobbar med är att aktivt informera om möjligheterna med den nya tekniken och stärka upp samarbetet mellan alla verksamheter. Självklart gör vi även vad vi kan för att alla som bor i kommunen ska bli varse det öppna nätets mer eller mindre obegränsade möjligheter.

Genom det öppna nätet får du tillgång till hela världen. Du kan arbeta, studera, driva företag och erbjuda tjänster i hela världen - hemifrån Arvika. Så med världen för dina virtuella fötter, från ditt naturnära hem i Arvika, är det bara fantasin som sätter gränser!

Ja, absolut! Det är ett av Sveriges modernaste fibernät och har byggts för att leva upp till framtidens krav på kapacitet och kvalitet. Vi som jobbar med fiberutbyggnaden är mycket engagerade och när det är färdigt kommer vi att finnas kvar här i kommunen för att ta hand om nätet och se till att det fortsätter att leva upp till sin fulla potential.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 februari 2024
Sidansvarig: Annelie Pettersson