Så här räknar du ut ditt fjärrvärmepris

Gällande prislista finner du här , 173.5 kB..

Prismodell för leverans av fjärrvärme, konsument

Fjärrvärmepriser för konsumenter består av två delar: En fast årlig avgift och ett energipris. Priserna justeras årligen vid årsskiftet. Nya priser meddelas senast tre månader innan de träder i kraft.

Prismodell för leverans av fjärrvärme, näringsidkare

Fjärrvärmepriser för näringsidkare består av tre delar: En fast årlig avgift, energipris och ett effektpris. Pri­serna justeras årligen vid årsskiftet. Nya priser meddelas senast två månader innan de träder i kraft.

Energipriset är uppdelat i vinter- och sommarpris. Vinterpriser gäller perioden november till mars.

Effektpriset för fastigheten fastställs genom en effektsignatur. För att räkna fram fastighetens effektsignatur mäts energiförbrukningen timme för timme under varje dygn och på så sätt räknas dygnsmedel­effekten ut. Sedan läggs varje godkänd dygnsmedeleffekt in i ett diagram där en trendlinje dras genom punkterna.

I exemplet nedan ses alla godkända dygnsmedeleffekter i diagrammet som svarta prickar. Ett ge­nomsnittsvärde av alla mätvärden dras ut som en linje. Där linjen skär DVUT (dimensionerad vinterutomhustemperatur) läser man av den abonnerade effekten för fastigheten.

Det aktuella årets effektabonnemang baseras på föregående periods förbrukning.

DVUT är vad Boverket definierar den kallaste dagen i Arvika baserat på klimatdata från SMHI

Ett godkänt dygn är ett dygn som infaller mellan måndag till fredag och har en dygnsmedeltemperatur som är +10°C eller kallare.

exempel

Så här räknar du ut din uppskattade kostnad

Används effektsignaturen från exemplet ovan och fastighetens förbrukningshistorik så blir den uppskat­tade årliga kostnaden för fastigheten följande:

Abonnerad effekt: 54 kW

Energiförbrukning: 165 MWh

Vinterpris: 488 kr/MWh

Sommarpris: 313 kr/MWh

Effektpris: 825 kr/kW

Fast avgift: 2 225 kr

Energipris vinter: 118 MWh x 488 kr/MWh 57584 kr

Energipris sommar: 47 MWh x 313 kr/MWh 14711 kr

Effektavgift 54 kW x 825 kr/kW 44550 kr

Fast avgift: 2 250 kr

119 095 kr/år

Medelkostnad per MWh: 717 kr MWh

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 februari 2024
Sidansvarig: Fredric Lönnfjord